Egendom - zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu

Kontakt z Zarządcą


Telefon:         71/ 72 58 277
E – mail:       egendom@egendom.pl
WWW:          www.egendom.pl

EGENDOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Rodziewiczówny 8 lok. 2
54-607 Wrocław
NIP: 894 30 49 277
REGON: 022277546
tel./fax: +48 71 72 58 277