Egendom - zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu

Obsługa finansowo-księgowa Wspólnoty Mieszkaniowej

W ramach obsługi finansowo-księgowej Wspólnoty zapewniamy:


  1. prowadzenie księgowości oraz składanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. przekazywanie właścicielom informacji o przychodach i poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości,
  3. analizę finansów Wspólnoty,
  4. lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach bankowych terminowych w celu uzyskania dodatkowych przychodów,
  5. prowadzenie windykacji należności,
  6. rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utzrymania nieruchomości wspólnej, kosztów
    zużytych mediów i funduszu remontowego,
  7. prowadzenie rozliczeń przez wyodrębniony rachunek bankowy,
  8. umożliwienie samodzielnego sprawdzania stanu konta bankowego przez poszczególnych właścicieli lokalu za pomocą Internetu.