Egendom - zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu

Obsługa prawna Wspólnoty Mieszkaniowej

W zakresie obsługi prawnej zapewniamy:


  1. Przygotowywanie dokumentów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej,
  2. Nadzór nad prawidłowością umów zawieranych w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej.