Egendom - zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu

Obsługa techniczna nieruchomości

W ramach obsługi technicznej nieruchomości oferujemy:


  1. prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
  2. zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych nieruchomości - m.in. kotłowni, domofonów, anten, itp.,
  3. zapewnienie okresowych przeglądów urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie nieruchomości,
  4. nadzór nad realizacją umów serwisowych,
  5. egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólnej nieruchomości,
  6. przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych,
  7. zapewnienie przeglądów technicznych nieruchomości (rocznych i pięcioletnich),
  8. nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków,
  9. zbieranie oraz ocenę ofert usługodawców, negocjowanie cen oraz wybór najkorzystniejszych ofert.