Egendom - zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu

Przejęcie nieruchomości w zarządzanie

Celem, jaki stawiamy sobie w prowadzonej działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami jest przede wszystkim satysfakcja i bezpieczeństwo naszych Klientów.

Posiadając doświadczenie na wrocławskim rynku nieruchomości:
  • oferujemy fachową i rzetelną obsługę
  • dbamy o rozpoznanie potrzeb i wymagań naszych Klientów
  • racjonalnie gospodarujemy funduszami, zapewniając minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości
  • elastycznie dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb danej Wspólnoty Mieszkaniowej

Jako Zarządca nieruchomości we Wrocławiu, ramach naszych usług zapewniamy:
  • przejecie nieruchomości w zarządzanie
  • zarządzanie/administrowanie nieruchomością
  • obsługę finansowo-księgową
  • obsługę prawną
  • obsługę techniczną
  • usługi dodatkowe

Naszym atutem jest pełna informatyzacja firmy. Używamy specjalistycznych programów wspomagających zarządzanie nieruchomościami i archiwizujących dane poszczególnych nieruchomości, stosujemy nowoczesne metody komunikacji, dzięki czemu kontakt z nami jest łatwy i skuteczny. Ofertę kierujemy do Właścicieli wrocławskich nieruchomości, którzy cenią kompleksową, profesjonalną i przyjazną obsługę z doświadczonym i pewnym Zarządcą nieruchomości.

Cenę za zarządzanie / administrowanie nieruchomością ustalamy w drodze negocjacji, dostosowując ją
do indywidualnych potrzeb naszego Klienta.