Egendom - zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu

Telefony alarmowe


Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
FORTUM 993
MPWiK 994

Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999


Telefon zgłoszeniowy Zarządcy - 790 657 277

przyjmowanie zgłoszeń:
- od poniedziałku do piątku - po godzinie 16.00
- w dni wolne od pracy - całodobowo


Pozostałe numery telefonów do firm obsługujących nieruchomość znajdują się na tablicy ogłoszeń umieszczonej na parterze klatki schodowej w budynku.