Egendom - zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu

Zespół

Nasz zespół stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści - licencjonowani Zarządcy Nieruchomości, doświadczeni Administratorzy, księgowi, prawnicy, specjaliści obsługi technicznej, którzy swą pracę
traktują z entuzjazmem, zaangażowaniem i odpowiedzialnością.

Za każdą nieruchomość odpowiada konkretny Administrator, którego obowiązkiem jest m.in. kontrola pracy firm wykonujących usługi w obrębie Państwa nieruchomości (takich jak: sprzątanie, pielęgnacja zieleni, wywóz nieczystości, konserwacja budynku) oraz przyjmowanie i realizacja Państwa zgłoszeń dotyczących nieruchomości wspólnej.

Ponadto do obsługi każdej nieruchomości jest przydzielony wykwalifikowany księgowy dbający o gospodarkę ekonomiczno - finansową Wspólnoty.

Zadaniem Zarządcy Nieruchomości jest kontrolowanie pracy całego Zespołu, wspieranie jego działań, doradzanie i pomaganie mu w bardziej skomplikowanych zadaniach.

Pracując w tak zorganizowanym zespole realizujemy potrzeby właścicieli lokali, zapewniamy łatwy kontakt i dobrą komunikację z mieszkańcami oraz Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa i sprawiamy, że naszym Klientom mieszka się lepiej.